فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

927 - رفاقت در قیامت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سوره سبا را قرائت کند، باقی نماند هیچ پیامبر و نه رسولی، مگر آن که در روز قیامت با او رفیق و مصاحبه کنند.

928 - ثواب خواندن سوره جاثیه:

در کتاب ثواب الاعمال و مجمع البیان روایت شده است که امام صادق (علیه السلام) فرموده است: ثواب و پاداش خواندن سوره جاثیه این است که: هرکس آن را تلاوت کند هرگز آتش دوزخ را نبیند و خروش و نعره آن را نشنود و همنشین رسول خدا محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) خواهد شد.

929 - سکونت در بهشت با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس که پیوسته سوره معارج را بخواند، خداوند در قیامت او را از گناهانش بازپرسی نمی کند و او را در بهشتش با محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) سکونت می دهد.