فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

925 - همنشینی با پیامبران:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس که سوره انبیاء را از روی محبت بخواند، در بهشت همنشین پیامبران است و در این جهان در نظر مردم مهیب است.

926 - در جوار پیامبر و خاندان او:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس که سوره احزاب را بسیار تلاوت کند، روز قیامت در جوار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و خاندان او خواهد بود.

927 - رفاقت در قیامت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سوره سبا را قرائت کند، باقی نماند هیچ پیامبر و نه رسولی، مگر آن که در روز قیامت با او رفیق و مصاحبه کنند.