فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

922 - آسانی حساب روز قیامت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره حاقه را تلاوت کند، خداوند حساب او را در قیامت آسان می کند.

بخش بیست و سوم: همنشینی با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

923 - ختم کار به سعادت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکه سوره مؤمنون را بخواند و در هر جمعه تکرار کند، خداوند کار او را به سعادت ختم می کند و در بهشت برین با انبیاء و مرسلین است.