فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

919 - تلاوت سوره ق بعد از نماز:

در کتاب ثواب الاعمال و مجمع البیان از امام باقر (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: هرکس بعد از نمازهای واجب و مستحبی خود سوره (ق) را قرائت کند خداوند روزیش را فراخ گرداند، و نامه اعمالش را به دست راستش بدهد، و حساب وی را آسان گیرد.

920 - سوره مبارکه سجده:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره مبارکه السجده را در هر شب جمعه قرائت کند خدای تعالی نامه عملش را به دست راستش می دهد و آنچه کرده از وی حساب نگیرد و از رفیقان محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) خواهد بود.

921 - توقف و حساب در قیامت:

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که سوره نازعات را قرائت نماید، توقف و حساب او در روز قیامت به قدر خواندن یک نماز واجب بیشتر نخواهد بود، تا اینکه وارد بهشت شود.