فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

918 - ثواب قرائت در هر ماه و روز جمعه:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره اعراف را در هر ماه بخواند، در روز قیامت، از کسانی که آنان را بیمی نیست و محزون نمی شوند و اگر در هر روز جمعه بخواند، از کسانی است که روز قیامت حساب ندارند. و نیز فرمودند: در این سوره آیات محکمه وجود دارد، قرائت و عمل به آن را ترک نکنید که در روز قیامت برای کسانی که قرائت کرده اند شهادت خواهد داد.

919 - تلاوت سوره ق بعد از نماز:

در کتاب ثواب الاعمال و مجمع البیان از امام باقر (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: هرکس بعد از نمازهای واجب و مستحبی خود سوره (ق) را قرائت کند خداوند روزیش را فراخ گرداند، و نامه اعمالش را به دست راستش بدهد، و حساب وی را آسان گیرد.

920 - سوره مبارکه سجده:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره مبارکه السجده را در هر شب جمعه قرائت کند خدای تعالی نامه عملش را به دست راستش می دهد و آنچه کرده از وی حساب نگیرد و از رفیقان محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) خواهد بود.