فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش بیست و دوم: حسابرسی آسان:

916 - قرائت هر شب و نجات از عذاب:

امام رضا (علیه السلام) به اسحاق بن عمار فرمود: تلاوت سوره تبارک (فرقان) را ترک مکن، چرا که هرکس آن را در هر شب بخواند خداوند او را هرگز عذاب نمی کند و او را مورد حساب قرار نمی دهد و جایگاهش فردوس برین است.

917 - محشور با پیامبران:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس که سوره هود را در هر جمعه بخواند، خداوند در روز قیامت او را در زمره پیامبران محشور سازد، و حسابش آسان گردد و در آن روز عمل خطایی برای او باقی نماند.