فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

915 - شفاعت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هرکس که سوره ضحی را تلاوت کند، از کسانی خواهد بود که خدا از آنها راضی شود و شایسته است که محمد برای او شفاعت کند و به عدد هر یتیم و مسکین سوال کننده ده حسنه برای او خواهد بود.

بخش بیست و دوم: حسابرسی آسان:

916 - قرائت هر شب و نجات از عذاب:

امام رضا (علیه السلام) به اسحاق بن عمار فرمود: تلاوت سوره تبارک (فرقان) را ترک مکن، چرا که هرکس آن را در هر شب بخواند خداوند او را هرگز عذاب نمی کند و او را مورد حساب قرار نمی دهد و جایگاهش فردوس برین است.