فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

913 - شفیع در قیامت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکه سوره ممتحنه را قرائت کند، تمام مؤمنین و مؤمنات، شفیعان او در روز قیامت خواهند بود.

914 - شفاعت سوره قرآن:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا در قرآن سوره ای است که از خواننده خود شفاعت خواهد کرد و آن سوره یس می باشد.

915 - شفاعت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هرکس که سوره ضحی را تلاوت کند، از کسانی خواهد بود که خدا از آنها راضی شود و شایسته است که محمد برای او شفاعت کند و به عدد هر یتیم و مسکین سوال کننده ده حسنه برای او خواهد بود.