فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

912 - ورود در بهشت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: قرائت سوره الرحمن را در نماز ترک مکنید، چون این سوره در دل منافقین قرار نگیرد، و در روز قیامت خداوند او را با صورتی چون صورت آدمی به بهترین شکل نسبت به خداوند نباشد، بایستد، آنگاه بدو خطاب کند: کیانند آنان که تو را قرائت نمودند در نماز و مداومت به تلاوت تو داشتند، پس می گوید: فلان و فلان (و نام آنها را می برد)، پس چهره آنان سفید و روشن گردد و به ایشان گوید: هرکس را که خواهید شفاعت کنید، و آنان تا آنجا که بتوانند شفاعت کنند و کسی باقی نماند، پس خداوند بفرماید داخل بهشت شوید هر کجای آن که خواهید منزل گزینید.

913 - شفیع در قیامت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکه سوره ممتحنه را قرائت کند، تمام مؤمنین و مؤمنات، شفیعان او در روز قیامت خواهند بود.

914 - شفاعت سوره قرآن:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا در قرآن سوره ای است که از خواننده خود شفاعت خواهد کرد و آن سوره یس می باشد.