فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

911 - مانع ورود به جهنم:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سوره های حم هفت سوره هستند و دربهای جهنم نیز هفت درب است، هر یک از حمها می آید و در مقابل یکی از این دربها می ایستد و می گوید: خداوندا کسی را که به من ایمان آورده و مرا خوانده از این درب وارد مکن.

بخش بیست و یکم: شفاعت:

912 - ورود در بهشت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: قرائت سوره الرحمن را در نماز ترک مکنید، چون این سوره در دل منافقین قرار نگیرد، و در روز قیامت خداوند او را با صورتی چون صورت آدمی به بهترین شکل نسبت به خداوند نباشد، بایستد، آنگاه بدو خطاب کند: کیانند آنان که تو را قرائت نمودند در نماز و مداومت به تلاوت تو داشتند، پس می گوید: فلان و فلان (و نام آنها را می برد)، پس چهره آنان سفید و روشن گردد و به ایشان گوید: هرکس را که خواهید شفاعت کنید، و آنان تا آنجا که بتوانند شفاعت کنند و کسی باقی نماند، پس خداوند بفرماید داخل بهشت شوید هر کجای آن که خواهید منزل گزینید.