فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش بیستم: ایمنی از آتش دوزخ:

906 - امان نامه از دوزخ:

در اخبار نقل کرده اند: هرکس با ایمان سوره مبارکه تبت را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، به او روز قیامت، امان نامه از آتش دوزخ دهند.

907 - دفع بلای آخرت:

رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بلای آخرت از تلاوت کننده قرآن کریم دفع می شود.