فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

901 - ورود از سه درب بهشت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سوره فاطر را قرائت کند، روز قیامت سه درب از دربهای بهشت او را صدا می زنند که از هر کدام از این سه درب که خواستی وارد شو.

902 - ورود به بهشت بدون حساب:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره زخرف را بخواند، جزو کسانی خواهد بود که روز قیامت به آنان گفته می شود: ای بندگان من! امروز نه ترسی بر شما است و نه غمی، بدون حساب وارد بهشت شوید.

903 خانه بهشتی:

امام صادق (علیه السلام) بروایت از پدران بزرگوارش (علیه السلام) فرمود: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسیکه قرآن حدیثش و مسجد خانه اش باشد خدا خانه ای برای او در بهشت می سازد.