فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

894 - خواندن آیةالکرسی بعد از هر نماز فریضه:

حضرت علی (علیه السلام) خطاب به مسلمانان فرمود: از پیغمبر شما در بالای منبر شنیدم که فرمود: کسی که در تعقیب نماز واجب آیةالکرسی را بخواند هیچ چیز مانع ورود او به بهشت نخواهد شد.

895 - محشور در قیامت به صورت آفتاب:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که سوره شوری را بخواند، روز قیامت با صورتی سفید و درخشنده همچون آفتاب محشور می شود تا به پیشگاه خدا می آید، می فرماید:
بنده من قرائت سوره حم عسق را تداوم دادی، در حالی که پاداش آن را نمی دانستی، اما اگر می دانستی چه پاداشی دارد هیچگاه از قرائت آن خسته نمی شدی، ولی من امروز پاداش تو را به تو خواهم داد، سپس خداوند دستور می دهد که او را وارد بهشت کنند و غرق در نعمتهای ویژه بهشتی.

896 - مشتاق به سوی بهشت:

در کتاب ثواب اعمال از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که: هرکس مشتاق به سوی بهشت و وصف آن است پس باید سوره واقعه را بخواند، و هرکس دوست می دارد که به صف آتش (دوزخ) بنگرد باید سوره سجده و لقمان را قرائت کند.