فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش نوزدهم: ورود به بهشت:

894 - خواندن آیةالکرسی بعد از هر نماز فریضه:

حضرت علی (علیه السلام) خطاب به مسلمانان فرمود: از پیغمبر شما در بالای منبر شنیدم که فرمود: کسی که در تعقیب نماز واجب آیةالکرسی را بخواند هیچ چیز مانع ورود او به بهشت نخواهد شد.

895 - محشور در قیامت به صورت آفتاب:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که سوره شوری را بخواند، روز قیامت با صورتی سفید و درخشنده همچون آفتاب محشور می شود تا به پیشگاه خدا می آید، می فرماید:
بنده من قرائت سوره حم عسق را تداوم دادی، در حالی که پاداش آن را نمی دانستی، اما اگر می دانستی چه پاداشی دارد هیچگاه از قرائت آن خسته نمی شدی، ولی من امروز پاداش تو را به تو خواهم داد، سپس خداوند دستور می دهد که او را وارد بهشت کنند و غرق در نعمتهای ویژه بهشتی.