فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

893 - ثواب و مزد یکصد شهید:

از شعیب روایت شده است که امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره تکاثر را در نماز واجب خود بخواند، برای او ثواب و مزد یکصد شهید را ثبت فرماید و هرکس در نماز نافله آن را بخواند، ثواب پنجاه شهید برای او بنویسد و بعلاوه با وی در نماز واجبش چهل صف از فرشتگان همراه باشند.

بخش نوزدهم: ورود به بهشت:

894 - خواندن آیةالکرسی بعد از هر نماز فریضه:

حضرت علی (علیه السلام) خطاب به مسلمانان فرمود: از پیغمبر شما در بالای منبر شنیدم که فرمود: کسی که در تعقیب نماز واجب آیةالکرسی را بخواند هیچ چیز مانع ورود او به بهشت نخواهد شد.