فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

892 - ثواب مجاهد:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره قدر را با صوت و آواز بلند تلاوت کند، مانند آن کس باشد که در راه خدا شمشیر زند، و هرکس آهسته بخواند مانند مجاهدی است که در راه خدا در خون خود غوطه ور باشد، و هرکس ده بار آن را تلاوت کند خداوند هزار گناه از نامه عملش محو سازد.

893 - ثواب و مزد یکصد شهید:

از شعیب روایت شده است که امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره تکاثر را در نماز واجب خود بخواند، برای او ثواب و مزد یکصد شهید را ثبت فرماید و هرکس در نماز نافله آن را بخواند، ثواب پنجاه شهید برای او بنویسد و بعلاوه با وی در نماز واجبش چهل صف از فرشتگان همراه باشند.

بخش نوزدهم: ورود به بهشت: