فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

890 - در صف شهداء:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که در هر شب جمعه سوره کهف را بخواند، شهید از دنیا می رود و با شهداء مبعوث می شود و در روز قیامت در صف شهداء قرار می گیرد.

891 - ثواب مقام شهید:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس در روز یا شب سوره علق را بخواند و در همان شب یا روز بمیرد، شهید از دنیا رفته است و خداوند او را شهید مبعوث می کند و در صف شهیدان جای می دهد، و در قیامت همچون کسی است که با شمشیر در راه خداوند همراه با پیامبر خدا جهاد کرده است.
پیامبر اعظم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: مسلمانی که سوره علق را قرائت نماید، گویا کلیه سوره های مفصل قرآن را تلاوت کرده باشد.

892 - ثواب مجاهد:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره قدر را با صوت و آواز بلند تلاوت کند، مانند آن کس باشد که در راه خدا شمشیر زند، و هرکس آهسته بخواند مانند مجاهدی است که در راه خدا در خون خود غوطه ور باشد، و هرکس ده بار آن را تلاوت کند خداوند هزار گناه از نامه عملش محو سازد.