فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

887 - آیةالکرسی در تعقیبات نماز:

عبدالله بن عمر از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده است که فرمود: کسی که آیةالکرسی را در تعقیب نماز واجب بخواند خداوند ذوالجلال متولی و متصدی قبض روح او خواهد شد و او مانند کسی است که همراه پیغمبران جهاد کرده تا این که به شهادت رسیده است.

888 - قرائت در روز جمعه و محفوظ از هر آفت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس که سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند از هر آفتی محفوظ می ماند و هر بلایی در زندگی دنیا از او دفع می گردد، خداوند وسیع ترین روزی را در اختیارش می گذارد، و او را در مال و فرزندان و بدن گرفتار زیانهای شیطان رجیم وگردنکشان عنود نمی سازد و اگر در آن روز و شب از دنیا برود او را شهید مبعوث می کند و شهید می میراند و در بهشت با شهداء هم درجه می سازد.

889 - مرگ شهیدانه:

و در کتاب ثواب الاعمال روایت شده است که: امام صادق (علیه السلام) فرموده است: هرکس سوره مبارکه الرحمن را بخواند و در هر آیه: فبای الاء ربکما تکذبان - پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید - بگوید: ای پروردگار من هیچ از نعمتهای تو را ای پروردگار من تکذیب نمی کنم. پس اگر این سوره را در شب بخواند و بمیرد شهید مرده است، و اگر این سوره شریفه را در روز بخواند بمیرد شهید از دنیا رفته است.