فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

885 - تلاوت سوره لقمان:

در کتاب تفسیر مجمع البیان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود: هرکس سوره لقمان (علیه السلام) را در شب بخواند خداوند در همان شب او فرشتگانی را موکل کند که او را از شیطان و لشکریانش محفوظ بدارد تا شب را به روز در آورد، و اگر آن سوره مبارکه را در روز قرائت کند آن فرشتگان وی را از شر ابلیس لعین و لشکریانش محفوظ می دارند تا به شب در آید - خداوند توفیق قرائت آن را به ما روزی فرماید.

بخش هجدهم: هم درجه با شهدا:

886 - تأثیر قرائت در نماز واجب:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس که سوره کافرون را در یک نماز واجب خود بخواند، خداوند او و پدر و مادرش را و اولاد آن دو همه را بیامرزد و چنانچه از اشقیاء باشد، نام او را از دیوان آنها محو کرده در دیوان سعداء ثبت فرماید، و او را در این جهان سعادتمند بدارد و شهید بمیراند و شهید محشور فرماید.