فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

884 - قله قرآن:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: برای هر چیز قله ای است و قله قرآن سوره بقره است، در هر خانه ای که خوانده شود اگر در روز باشد تا سه روز شیطان وارد آن خانه نخواهد شد و اگر در شب باشد تا سه شب از داخل شدن شیطان بدان جا در امانند.

885 - تلاوت سوره لقمان:

در کتاب تفسیر مجمع البیان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود: هرکس سوره لقمان (علیه السلام) را در شب بخواند خداوند در همان شب او فرشتگانی را موکل کند که او را از شیطان و لشکریانش محفوظ بدارد تا شب را به روز در آورد، و اگر آن سوره مبارکه را در روز قرائت کند آن فرشتگان وی را از شر ابلیس لعین و لشکریانش محفوظ می دارند تا به شب در آید - خداوند توفیق قرائت آن را به ما روزی فرماید.

بخش هجدهم: هم درجه با شهدا: