فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش هفدهم: طرد شیطان:

881 - دوری و در امان بودن از شیطان:

از امام باقر (علیه السلام) روایتی دیگر نیز مانند همین روایت نقل شده است و در روایتی دیگر هست که: خواندن سوره نحل، برای دوری و در امان بودن از شیطان و سپاهیان و پیروان اوست.

882 - تلاوت سه آیه اول سوره انعام:

جابر عبدالله انصاری روایت کرده است که حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سه آیه اول سوره انعام را تا ویعلم ما تکسبون بخواند خداوند چهل هزار فرشته موکل او می سازد که مثل عبادت ایشان را تا روز قیامت برایش بنویسند و فرشته ای از آسمان هفتم با عصایی آهنین نازل می شود و هرگاه شیطان بخواهد در دلش وسوسه ای کند با آن عصا بر سرش می کوبد.