فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

880 - خواندن هفت اناانزلناه:

عمرو بن ابی مقدام می گوید: با امام باقر (علیه السلام) به قبر مردی از شیعیان کوفه گذر نمودیم، پس به آن حضرت عرض کردم که این قبر مردی از شیعیان شما است. پس حضرت بالای قبر وی ایستاده گفت: خدایا! غریبی اش رحمت فرما و به تنهایی اش پیوند ده و وحشتش را به انس تبدیل و از رحمت خویش رحمتی را که از رحمت دیگران بی نیازش کند بر او فرود آر و به کسی که با او دوستی داشت ملحقش گردان سپس سوره اناانزلناه فی لیله القدر را هفت بار خواند.

بخش هفدهم: طرد شیطان:

881 - دوری و در امان بودن از شیطان:

از امام باقر (علیه السلام) روایتی دیگر نیز مانند همین روایت نقل شده است و در روایتی دیگر هست که: خواندن سوره نحل، برای دوری و در امان بودن از شیطان و سپاهیان و پیروان اوست.