فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

879 - آثار تلاوت سوره قدر:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرگاه کسی بر قبر مؤمنی هفت مرتبه سوره مبارکه انا انزلناه را بخواند، خداوند بیامرزد او را و صاحب قبر را، و ملکی خلق فرماید که تا قیامت در آن قبر مشغول عبادت شود و ثواب او از برای صاحب قبر باشد و محشور شود خواننده در روز قیامت در حالی که ایمن باشد از فزع اکبر.

880 - خواندن هفت اناانزلناه:

عمرو بن ابی مقدام می گوید: با امام باقر (علیه السلام) به قبر مردی از شیعیان کوفه گذر نمودیم، پس به آن حضرت عرض کردم که این قبر مردی از شیعیان شما است. پس حضرت بالای قبر وی ایستاده گفت: خدایا! غریبی اش رحمت فرما و به تنهایی اش پیوند ده و وحشتش را به انس تبدیل و از رحمت خویش رحمتی را که از رحمت دیگران بی نیازش کند بر او فرود آر و به کسی که با او دوستی داشت ملحقش گردان سپس سوره اناانزلناه فی لیله القدر را هفت بار خواند.

بخش هفدهم: طرد شیطان: