فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

876 - قرائت سوره یاسین در روز جمعه:

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکس قبر پدر و مادر یا یکی از آنها را در روز جمعه زیارت کند و سوره یس را در نزد آنها بخواند خدای مهربان می آمرزد برای خواننده یس به اندازه هر حرفی که در این است.

877 - خواندن آیةالکرسی برای اهل قبور:

امام علی (علیه السلام) فرمود: هر مؤمنی که آیةالکرسی بخواند و ثواب آن را در گورستان مسلمانان بخشد حق تعالی چهل نور در قبر آنها داخل سازد و قبور ایشان را گشاده و پرنور گرداند و برای خواننده آن ثواب شصت پیغمبر کرامت فرماید و به عدد هر حرفی فرشته ای را بیافریند که برای او تسبیح کنند تا روز قیامت.

878 - قرائت در قبرستان و تخفیف عذاب:

و از پیامبر رسیده که فرمود: کسی که به گورستان وارد شود پس سوره یس را بخواند، خدا در آن روز از عذاب ایشان تخفیف و برای او به عدد امواتی که در آنجا است حسناتی نوشته شود.