فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

875 - خواص سوره حشر:

از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمود: کسی که این سوره را قرائت نماید، از جمله رستگاران شمرده می شود و هرکس که این سوره را در شب جمعه قرائت کند تا صبح در امان خداوند خواهد بود و کسی که چهار رکعت نماز (دو نماز دو رکعتی) به جای آورد و هر رکعت، بعد از حمد، سوره حشر را قرائت کند، هر حاجتی که در آن معصیت خداوند نباشد، بر آورده می شود.

بخش شانزدهم: اهل قبور:

876 - قرائت سوره یاسین در روز جمعه:

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکس قبر پدر و مادر یا یکی از آنها را در روز جمعه زیارت کند و سوره یس را در نزد آنها بخواند خدای مهربان می آمرزد برای خواننده یس به اندازه هر حرفی که در این است.