فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

865 - صد و هشتاد مرتبه تلاوت سوره القارعه:

اگر در یک جلسه یک صد و هشتاد مرتبه سوره مبارکه القارعة را بخواند مهم او برآورده شود و حاجتش روا گردد (به تجربه رسیده است) و اگر از جهت معیشت به تنگی افتاده باشد این سوره را بنویسد و با خود همراه داشته باشد روزی او وسیع و فراخ گردد باذن الله تعالی.

866 - جهت حصول مطالب عظیم:

به جهت حصول مطالب عظیم پس از بامداد بیست و پنج (25) مرتبه سوره مبارکه اذا جاء نصر الله والفتح را بخواند.

867 - روا شدن حوائج:

از حضرت سلمان (رحمة الله علیه) روایت شده:
اگر کسی ده روز بعد از نماز صبح و قبل از سخن گفتن با کسی سوره یس را بخواند و این دعا بسم الله الرحمن الرحیم یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا فرد یا وتر یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد و صلی الله علی محمد و آله اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین را بعد از تلاوت سوره یس، ده مرتبه بخواند و بعد سوره را دوباره بخواند هر حاجتی که داشته باشد ان شاء الله روا می شود؛ زیرا که اسم اعظم خداوند در این دعا می باشد.