فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

863 - برای برآورده شدن جمیع حوایج:

ذکر شده برای برآورده شدن جمیع حوایج، تا سه شب در ثلث آخر شب وضو گرفته و در جایی که کسی او را نبیند، با حضور قلب و رو به قبله هزار مرتبه بگوید: فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم **آیه 137.*** و بعد از هر صد مرتبه بگوید: اللهم اکفنی حاجتی و حاجت خود را ذکر کند و بعد از ذکر حاجت بگوید: انک علی کل شی ء قدیر.

864 - از اثرات خواندن سوره قدر:

شب چهارشنبه بلافاصله بعد از نماز مغرب صد و چهارده مرتبه این آیات شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شی ء قدرا خوانده شده و بعد از آن چهار مرتبه سوره قدر به چهار سمت (راست، چپ، بالا و پایین) خوانده و دمیده شود و به همین کیفیت در شب پنج شنبه و شب جمعه نیز عمل نماید، چنانچه حاجتش به اجابت نرسید، این عمل را در هفته دوم و سوم نیز تکرار کند که به تجربه رسیده، ان شاءالله حاجت برآورده شده و به اجابت می رسد.

865 - صد و هشتاد مرتبه تلاوت سوره القارعه:

اگر در یک جلسه یک صد و هشتاد مرتبه سوره مبارکه القارعة را بخواند مهم او برآورده شود و حاجتش روا گردد (به تجربه رسیده است) و اگر از جهت معیشت به تنگی افتاده باشد این سوره را بنویسد و با خود همراه داشته باشد روزی او وسیع و فراخ گردد باذن الله تعالی.