فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

861 - طلب حاجت به آیه شریفه قرآن:

کسی که این آیه شریفه را لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین **انبیاء / آیه 87.*** چهل روز، هر روز هزار مرتبه قرائت نماید، حاجتش برآورده می شود.

862 - ذکر مجرب و شگرف:

هرکس در مدت چهل روز، هر روز یک هزار و چهل و شش مرتبه، ما شاء الله لا حول قوه الا بالله بگوید، آنچه از خدا طلب نماید به دست آورد ان شاءالله.

863 - برای برآورده شدن جمیع حوایج:

ذکر شده برای برآورده شدن جمیع حوایج، تا سه شب در ثلث آخر شب وضو گرفته و در جایی که کسی او را نبیند، با حضور قلب و رو به قبله هزار مرتبه بگوید: فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم **آیه 137.*** و بعد از هر صد مرتبه بگوید: اللهم اکفنی حاجتی و حاجت خود را ذکر کند و بعد از ذکر حاجت بگوید: انک علی کل شی ء قدیر.