فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

860 - تسریع در امر ازدواج:

اگر کسی مجرد بوده و بخواهد تزویجی برای او صورت گرفته و فرزند داشته باشد، سه روز متوالی روزه بگیرد و هر شب وقت خواب آیه والذین یقولون ربنا هب لنا من ارواجنا و ذریاتنا قره اعین واجعلنا للمتقین اماما**سوره فرقان / آیه 74.*** را بیست و یک مرتبه بخواند و از خداوند متعال طلب حاجت نماید. اگر هر ماه یک بار به این دستور عمل کند ان شاء الله مطلوب و حاجتش به زودی برآورده می شود.

861 - طلب حاجت به آیه شریفه قرآن:

کسی که این آیه شریفه را لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین **انبیاء / آیه 87.*** چهل روز، هر روز هزار مرتبه قرائت نماید، حاجتش برآورده می شود.

862 - ذکر مجرب و شگرف:

هرکس در مدت چهل روز، هر روز یک هزار و چهل و شش مرتبه، ما شاء الله لا حول قوه الا بالله بگوید، آنچه از خدا طلب نماید به دست آورد ان شاءالله.