فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

857 - برآورده شدن حوایج:

ذکر شده که پنج آیه مشتمل بر اسم اعظم الهی است و هرکس بر قرائت آنها مداومت نماید، حوایج جزئی و کلی او برآورده می شود و آن پنج آیه عبارتند از:
الله لا اله الا هو و علی الله فلیتو کل المؤمنون **سوره تغابن، آیه 13.***.
آیةالکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنه و لا نوم له ما فی السموات و ما فی الارض من ذالذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشی ء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السموات والارض و لا یوده حفظهما و هو العلی العظیم **سوره بقره، آیه 255.***.
الم الله لا اله الا هو الحی القیوم **سوره آل عمران، آیه 1 و2.***.
الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا**سوره نساء، آیه 87.***.
الله لا اله هو له الاسماء الحسنی * انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شی ء علما**سوره حشر آیات 8 و 98.***.

858 - جهت بر آورده شدن حوایج:

به جهت بر آورده شدن جمیع حوایج، مدت پانزده روز و هر روز هزار و هفتصد و هشتاد بار، این آیه شریفه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد**غافر / آیه 44.*** قرائت شود و اگر حاجت برآورده نشد، تا چهل روز ادامه دهد، ان شاء الله حاجتش برآورده می شود.

859 - یاد خداوند با آیه شریفه...:

بعضی معتقدند که اسم اعظم الهی در این آیه شریفه سلام قولا من رب الرحیم بوده و هرکه خداوند متعال را با این آیه شریفه یاد نماید، خداوند هر حاجتی که داشته باشد ان شاء الله تعالی بر آورده می نماید.