هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

855 - رفع حاجت:

هرکس با ایمان در نیمه شب پنجشنبه برخیزد و وضو سازد و دوازده رکعت نماز بگزارد، در هر رکعتی بعد از فاتحه، ده بار سوره مبارکه ماعون را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند و بعد از هر دو رکعت که می گزارد، سی بار استغفروا الله ربی و اتوب و الیه بگوید، چون از نماز فارغ شود، سر به سجده نهد و از خداوند متعال هر حاجت که داشته باشد بخواهد، البته مستجاب شود.

856 - قرائت با نیت خالص:

انا نحن نزلنا الذکر و اناله لحافظون.
در خبر است اگر کس آیه فوق را هزار بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، هر حاجت که داشته باشد از خدا بخواهد، به زودی روا شود.

857 - برآورده شدن حوایج:

ذکر شده که پنج آیه مشتمل بر اسم اعظم الهی است و هرکس بر قرائت آنها مداومت نماید، حوایج جزئی و کلی او برآورده می شود و آن پنج آیه عبارتند از:
الله لا اله الا هو و علی الله فلیتو کل المؤمنون **سوره تغابن، آیه 13.***.
آیةالکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنه و لا نوم له ما فی السموات و ما فی الارض من ذالذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشی ء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السموات والارض و لا یوده حفظهما و هو العلی العظیم **سوره بقره، آیه 255.***.
الم الله لا اله الا هو الحی القیوم **سوره آل عمران، آیه 1 و2.***.
الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا**سوره نساء، آیه 87.***.
الله لا اله هو له الاسماء الحسنی * انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شی ء علما**سوره حشر آیات 8 و 98.***.