هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

853 - سوره توحید و کافرون:

عن ابی عبد الله (علیه السلام) انه قال: من قرا - اذا اوی الی فراشه -: قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد کتب الله - عز و جل - له براء من الشرک.
هرکس چون به بستر خوابش رود، سوره قل یا ایها الکافرون و سوره قل هو الله احد را بخواند خدای عزوجل برایش برکناری از شرک را ثبت کند.

بخش پانزدهم: طلب حاجت:

854 - بر آورده شدن جمیع حوایج:

برای برآورده شدن جمیع حوایج ذکر شده، در یک مجلس (پیوسته) دوازده هزار مرتبه آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء**سوره نمل، آیه 62.*** خوانده شده و بعد از آن از خداوند طلب حاجت نماید که مقرون به اجابت است.
از برخی از علماء منقول است: اگر کسی به تنهایی نمی تواند به این تعداد این ذکر را بگوید، مانعی ندارد که به همین مقدار در میان جمع تقسیم و قرائت شود و اگر قدرت بر این هم نداشت، یکصد و بیست مرتبه بگوید و بر آن مداومت داشته باشد، ان شاء الله حاجاتش بر آورده می گردد.