هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

851 - قرائت هنگام خواب:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس در هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند، خدا را ملاقات کند در حالی که چهره اش چون ماه شب چهارده تابان باشد.

852 - قله و بلندی قرآن کریم:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: هرکه آیةالکرسی را به هنگام خواب بخواند، بیم فلج شدن نبیند، و خدا پنجاه هزار فرشته بر وی گمارد که تا بامداد از او نگهداری کنند و همانا در آن پنجاه کلمه است و در هر کلمه ای پنجاه برکت وجود دارد، و هر چیزی را قله و بلندی است، قله و بلندی قرآن کریم آیه الکرسی می باشد.

853 - سوره توحید و کافرون:

عن ابی عبد الله (علیه السلام) انه قال: من قرا - اذا اوی الی فراشه -: قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد کتب الله - عز و جل - له براء من الشرک.
هرکس چون به بستر خوابش رود، سوره قل یا ایها الکافرون و سوره قل هو الله احد را بخواند خدای عزوجل برایش برکناری از شرک را ثبت کند.