هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

848 - قرائت هنگام خواب:

از محمد بن موسی نقل است که رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که سوره توحید را یکصد مرتبه در وقت خوابیدن در بستر بخواند، خداوند گناهان پنجاه ساله اش را بیامرزد.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس در بستر خویش آرمید، یازده مرتبه سوره توحید را تلاوت نماید، خداوند او را در خانه او و خانه های اطراف حفظ خواهد فرمود.

849 - رهایی از بی خوابی:

برای بی خوابی، آیه فضربنا علی اذانهم فی الکهف سنین عددا * ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا**سوره کهف آیات 11 و 12.*** را چند بار بخواند.

850 - محفوظ در طول روز:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره یس را در روز پیش از آن که غروب شود بخواند، در تمال طول روز محفوظ و پر روزی خواهد بود، و هرکس آن را در شب پیش از خفتن بخواند خداوند هزار فرشته را بر او مأمور می کند که او از هر شیطان رجیم و هر آفتی حفظ کنند.