فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

847 - تلاوت آیه الکرسی قبل از خواب:

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)در هنگام خواب آیه الکرسی را تلاوت می کرد و می فرمود: جبرئیل پیش من آمد و گفت: ای محمد به درستی که عفریتی از جن در خواب تو را مکر و حیله می کند، پس بر تو باد خواندن آیةالکرسی.

848 - قرائت هنگام خواب:

از محمد بن موسی نقل است که رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که سوره توحید را یکصد مرتبه در وقت خوابیدن در بستر بخواند، خداوند گناهان پنجاه ساله اش را بیامرزد.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس در بستر خویش آرمید، یازده مرتبه سوره توحید را تلاوت نماید، خداوند او را در خانه او و خانه های اطراف حفظ خواهد فرمود.

849 - رهایی از بی خوابی:

برای بی خوابی، آیه فضربنا علی اذانهم فی الکهف سنین عددا * ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا**سوره کهف آیات 11 و 12.*** را چند بار بخواند.