هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

844 - ایمنی خود و همسایگان:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هرکس آیةالکرسی را هنگام خواب بخواند، خدا او را و خانه اش را و خانه کسانی را که در همسایگی وی قرار دارند، ایمن خواهد ساخت.

845 - اعمال قبل از خواب:

از حضرت زهرا (علیه السلام) روایت شده که فرمود: وقتی که رختخواب خود را پهن کرده بودم و می خواستم بخوابم، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بر من وارد شد و فرمود: ای فاطمه مخواب مگر این که چهار عمل را قبل از خواب بجای آوری، ختم قرآن کنی، پیغمبران را شفیع خود گردانی، مؤمنین را از خود خشنود گردانی و حج عمره را بجای آوری. این را فرمود و مشغول نماز شد. من توقف کردم تا نماز خود را تمام کرد.
عرض کردم: ای رسول خدا مرا به چهار چیز امر فرمودی که در این وقت قدرت ندارم آنها را بجای آورم.
آن حضرت تبسم کرد و فرمود: هرگاه قل هو الله احد را سه مرتبه بخوانی گویا ختم قرآن کرده ای و هرگاه بر من و بر پیغمبران قبل از من صلوات بفرستی در روز قیامت ما شفیعان تو خواهیم بود و هرگاه از برای مؤمنین استغفار کنی پس تمامی ایشان از تو خشنود شوند و هرگاه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر را بگویی پس حج و عمره را بجای آوردی.

846 - ذکر رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)هنگام خواب:

حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود: آیا خبر ندهم به شما از این که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هنگام خوابیدن چه کار می کرد و وقتی که به رختخوابش می رفت چه می گفت؟
عرض کردند: بفرمائید.
فرمود: آیه الکرسی را می خواند و بعد می فرمود: بسم الله آمنت بالله و کفرت بالطاغوت اللهم احفظنی فی منامی و فی یقظتی.