هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

843 - جهت رفع بی خوابی:

از امام صادق (علیه السلام) نقل است جهت هر گونه بیماری فکری و پریشانی و بی خوابی سوره انبیاء را نوشته و همراه داشته باشد.

844 - ایمنی خود و همسایگان:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هرکس آیةالکرسی را هنگام خواب بخواند، خدا او را و خانه اش را و خانه کسانی را که در همسایگی وی قرار دارند، ایمن خواهد ساخت.

845 - اعمال قبل از خواب:

از حضرت زهرا (علیه السلام) روایت شده که فرمود: وقتی که رختخواب خود را پهن کرده بودم و می خواستم بخوابم، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بر من وارد شد و فرمود: ای فاطمه مخواب مگر این که چهار عمل را قبل از خواب بجای آوری، ختم قرآن کنی، پیغمبران را شفیع خود گردانی، مؤمنین را از خود خشنود گردانی و حج عمره را بجای آوری. این را فرمود و مشغول نماز شد. من توقف کردم تا نماز خود را تمام کرد.
عرض کردم: ای رسول خدا مرا به چهار چیز امر فرمودی که در این وقت قدرت ندارم آنها را بجای آورم.
آن حضرت تبسم کرد و فرمود: هرگاه قل هو الله احد را سه مرتبه بخوانی گویا ختم قرآن کرده ای و هرگاه بر من و بر پیغمبران قبل از من صلوات بفرستی در روز قیامت ما شفیعان تو خواهیم بود و هرگاه از برای مؤمنین استغفار کنی پس تمامی ایشان از تو خشنود شوند و هرگاه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر را بگویی پس حج و عمره را بجای آوردی.