فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

842 - رهایی از خواب پریشان:

هرکس سوره مبارکه نور را بنویسد و در شب هنگام خواب زیر سر نهد محتلم نشود.

843 - جهت رفع بی خوابی:

از امام صادق (علیه السلام) نقل است جهت هر گونه بیماری فکری و پریشانی و بی خوابی سوره انبیاء را نوشته و همراه داشته باشد.

844 - ایمنی خود و همسایگان:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هرکس آیةالکرسی را هنگام خواب بخواند، خدا او را و خانه اش را و خانه کسانی را که در همسایگی وی قرار دارند، ایمن خواهد ساخت.