هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

841 - سوره توحید قبل از خواب:

سورء قل هو الله الحد را هرکس قبل از خواب سه مرتبه بخوان مثل آن که قرآن را ختم نموده.

842 - رهایی از خواب پریشان:

هرکس سوره مبارکه نور را بنویسد و در شب هنگام خواب زیر سر نهد محتلم نشود.

843 - جهت رفع بی خوابی:

از امام صادق (علیه السلام) نقل است جهت هر گونه بیماری فکری و پریشانی و بی خوابی سوره انبیاء را نوشته و همراه داشته باشد.