هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

839 - ثواب خواندن آیه الکرسی هنگام خواب:

امام رضا (علیه السلام) فرمودند: کسی که به هنگام خواب آیه الکرسی بخواند، ان شاء الله از فلج شدن ترسی نخواهد داشت و کسی که آن را پس از هر نمازی بخواند، هیچ گزنده زهرداری به او آسیب نخواهد رساند.

840 - فرشتگان حافظ انسان:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس در موقع خواب آیه الکرسی را بخواند، خداوند فرشته ای را برای نگهبانی و محافظت او می گمارد تا شب را به سلامت به صبح آورد.

841 - سوره توحید قبل از خواب:

سورء قل هو الله الحد را هرکس قبل از خواب سه مرتبه بخوان مثل آن که قرآن را ختم نموده.