فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

837 - جهت دیدن حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)در خواب:

فرموده اند که مداومت بر سوره مبارکه جن موجب رؤیت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) خواهد شد و هرچه بخواهد می تواند از ایشان بخواهد و بپرسد.

838 - آیه الکرسی در تنهایی:

از معصوم (علیه السلام) روایت است که که فرمود:
هرکه تنها در خانه ای شب را به سر برد، باید آیه الکرسی را بخواند و باید بگوید: بار خدایا! هراسم را آرام کن و ترسم را بیاسای و در تنهایی کمکم کن.

839 - ثواب خواندن آیه الکرسی هنگام خواب:

امام رضا (علیه السلام) فرمودند: کسی که به هنگام خواب آیه الکرسی بخواند، ان شاء الله از فلج شدن ترسی نخواهد داشت و کسی که آن را پس از هر نمازی بخواند، هیچ گزنده زهرداری به او آسیب نخواهد رساند.