هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

835 - آیه برای بیدار شدن:

در مفتاح الفلاح شیخ بهائی از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که آن حضرت فرمودند: بنده ای از بندگان که بخواند آخر سوره مبارکه کهف را و اراده کند که در فلان ساعت برخیزد، در همان ساعت که اراده کرده است بر می خیزد. آیه مذکور می فرماید:
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعباده ربه احدا.

836 - سیر در عالم رویا:

قرائت شصت و شش مرتبه آیه نور الله نور السموات و الارض ... والله بکل شی ء علیم در هنگام خواب منشأ حصول سیر در عالم رؤیا می باشد.

837 - جهت دیدن حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)در خواب:

فرموده اند که مداومت بر سوره مبارکه جن موجب رؤیت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) خواهد شد و هرچه بخواهد می تواند از ایشان بخواهد و بپرسد.