فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

834 - منزلت و سوره ناس و فلق:

روایتی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می خوانیم که به یکی از یارانش فرمود: می خواهی دو سوره به تو تعلیم کنم که برترین سوره های قرآن است. عرض کرد: آری ای رسول خدا. حضرت معوذتان (سوره فلق و سوره ناس) را به او تعلیم کرده، سپس آن دو سوره را در نماز صبح قرائت نمود و به او فرمود: هرگاه بر می خیزی و می خوابی، این دو سوره را بخوان.

835 - آیه برای بیدار شدن:

در مفتاح الفلاح شیخ بهائی از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که آن حضرت فرمودند: بنده ای از بندگان که بخواند آخر سوره مبارکه کهف را و اراده کند که در فلان ساعت برخیزد، در همان ساعت که اراده کرده است بر می خیزد. آیه مذکور می فرماید:
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعباده ربه احدا.

836 - سیر در عالم رویا:

قرائت شصت و شش مرتبه آیه نور الله نور السموات و الارض ... والله بکل شی ء علیم در هنگام خواب منشأ حصول سیر در عالم رؤیا می باشد.