هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

830 - رسیدن به حوائج:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: هرکس بر قرائت سوره لیل مداومت نماید خداوند خواسته اش را به او عطا می فرماید تا راضی شود و سختی را از او زائل می فرماید و کار او را آسانی قرار می دهد، هرکس این سوره را به وقت خواب بیست بار بخواند در خواب جز خیر نمی بیند و چیز سوئی در خواب نمی بیند هرکس این سوره را در نماز عشاء بخواند گوئی تمام قرآن را خوانده و نمازش مقبول می شود.

831 - طلب رحمت از طرف فرشتگان:

و پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هرکس آیه آخر سوره کهف: قل انما انا بشر مثلکم.... را هنگام رفتن به بستر خواب بخواند، از بستر او نوری به سوی مکه می درخشد که در کنار آن فرشتگانی از درگاه خدا برایش طلب رحمت می کنند تا از خواب برخیزد، اگر در مکه باشد و این آیه را بخواند، نوری از بستر او به بیت المعمور می تابد که در کنار آن فرشتگان برایش طلب رحمت می کنند تا از خواب برخیزد.

832 - قرائت هنگام خواب:

در حدیث دیگری نیز از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می خوانیم: مردی خدمتش آمد عرض کرد: ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برای این آمده ام که چیزی به من یاد دهی که به هنگام خواب بخوانم.
فرمود: هنگامی که به بستر رفتی سوره کافرون را بخوان، بعد از آن بخواب، که بیزاری از شرک است.