فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

828 - امان از سختی وضع حمل:

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: هرگاه وضع حمل برای زنی مشکل شد، این آیات بسم الله الرحمن الرحیم کانهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعه من نهار**سوره احقاف، آیه 35.*** کانهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها**سوره نازعات، آیه 46.*** اذ قالت امراه عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا**آل عمران، آیه 35.*** را در کاغذی بنویسید و آن را با بندی به ران راست او ببندد و هنگامی که فارغ شد، آن را باز نماید.
لازم به ذکر است، آیات شریفه در جایی قرار گیرد که آلوده نشده و از نجاسات محفوظ بماند.

829 - آیه الکرسی برای فرزند ذکور:

منقول و مجرب است هرگاه کسی بخواهد فرزند پسر داشته باشد، بعد از آنکه مدت چهارماه از حمل بگذرد، صورت زن را به طرف قبله نماید و آیه الکرسی را خوانده و دست بر پهلو و شکم زن بگذارد و بگوید: اللهم انی قد سمیته محمدا و قصد و نیت نماید که نام فرزندش را محمد بگذارد و بعد از آنکه فرزندش پسر شد نام او را محمد بگذارد.

بخش چهاردهم: اذکار هنگام خواب: