فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

823 - یک چهارم قرآن:

از حضرت صادق (علیه السلام) آورده اند که می فرمود:
کان ابی یقول قل یا ایها الکافرون ربع القرآن، و کان اذا فرغ منها قال: اعبد الله وحده...**نور الثقلین، ج 5، ص 686.*** پدرم می فرمود: سوره کافرون بسان یک چهارم قرآن است. و هنگامی که آن را می خواند و از آن فراغت می یافت، می فرمود: تنها خدای یکتا را می پرستم تنها او را می پرستم و بس.

بخش سیزدهم: سهل بارداری:

824 - امان از آتش:

ابی بن کعب از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده است. هرکس سوره آل عمران را تلاوت کند، به تعداد آیات سوره، برات امان از آتش و عبور از پل صراط خواهد گرفت. و اگر سوره آل عمران با زعفران نوشته شود و همراه زنی که حامله نمی شود قرار داده شود، آن بانو با اذن خداوند حامله خواهد شد، و اگر این سوره بر درختی آویزان شود که میوه و برگ هایش می ریزد، میوه و برگ های آن محفوظ خواهند ماند.