فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

822 - ثواب دو ثلث قرآن:

از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که فرمود: هرکس سوره فاتحه الکتاب را بخواند، بدو آنچنان پاداش می دهند که گویی دو ثلث قرآن را خوانده و بر هر مؤمن صدقه داده است.

823 - یک چهارم قرآن:

از حضرت صادق (علیه السلام) آورده اند که می فرمود:
کان ابی یقول قل یا ایها الکافرون ربع القرآن، و کان اذا فرغ منها قال: اعبد الله وحده...**نور الثقلین، ج 5، ص 686.*** پدرم می فرمود: سوره کافرون بسان یک چهارم قرآن است. و هنگامی که آن را می خواند و از آن فراغت می یافت، می فرمود: تنها خدای یکتا را می پرستم تنها او را می پرستم و بس.

بخش سیزدهم: سهل بارداری: