هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

820 - ثواب تلاوت و یک بار و دو بار و سه بار:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس یک بار سوره توحید را بخواند، مانند آن است که یک سوم قرآن را خوانده باشد و چنانچه کسی دو بار آن را بخواند، مانند آن است که دو سوم قرآن را خوانده باشد و اگر کسی سه بار آن را بخواند، مانند آن است که قرآن را از او تا آخر خوانده باشد.

821 - قرائت یک سوم قرآن:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ایعجز احدکم ان یقرا ثلث القرآن فی لیله: آیا کسی از شما عاجز است از این که یک سوم قرآن را در یک شب بخواند؟ یکی از حاضران عرض کرد: ای رسول خدا، چه کسی توانایی بر این کار را دارد؟! پیغمبر فرمود: اقروا قل هو الله احد: سوره توحید را بخوانید.

822 - ثواب دو ثلث قرآن:

از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که فرمود: هرکس سوره فاتحه الکتاب را بخواند، بدو آنچنان پاداش می دهند که گویی دو ثلث قرآن را خوانده و بر هر مؤمن صدقه داده است.