هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

819 - پاداش های قرائت این سوره:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: از قرائت کردن سوره زلزال خسته نشوید، زیرا هرکس قرائتش در نافله ها این سوره باشد خداوند هرگز وی را با زلزله و صاعقه (برق زدگی) و از این نوع آفات و آسیب های دنیایی هلاک نسازد و چون از دنیا برود فرمان رفتن به بهشت یابد، آنگاه خداوند بزرگ فرماید: ای بنده من! بهشتم را بر تو مباح ساختم، هر کجا از آن که خواهی منزل گزین، بدون مانع و رادعی.
از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است: هرکس آن را تلاوت کند، گویی سوره بقره را قرائت کرده و پاداش او به اندازه کسی است که یک چهارم قرآن را تلاوت کرده باشد.

820 - ثواب تلاوت و یک بار و دو بار و سه بار:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس یک بار سوره توحید را بخواند، مانند آن است که یک سوم قرآن را خوانده باشد و چنانچه کسی دو بار آن را بخواند، مانند آن است که دو سوم قرآن را خوانده باشد و اگر کسی سه بار آن را بخواند، مانند آن است که قرآن را از او تا آخر خوانده باشد.

821 - قرائت یک سوم قرآن:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ایعجز احدکم ان یقرا ثلث القرآن فی لیله: آیا کسی از شما عاجز است از این که یک سوم قرآن را در یک شب بخواند؟ یکی از حاضران عرض کرد: ای رسول خدا، چه کسی توانایی بر این کار را دارد؟! پیغمبر فرمود: اقروا قل هو الله احد: سوره توحید را بخوانید.