فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش دوازدهم: پاداشی برابر ختم قرآن:

818 - قرائت با نیت خالص:

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکس با ایمان سوره مبارکه زلزال را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، چنان باشد از روی ثواب، که تمام قرآن کریم را خوانده باشد.

819 - پاداش های قرائت این سوره:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: از قرائت کردن سوره زلزال خسته نشوید، زیرا هرکس قرائتش در نافله ها این سوره باشد خداوند هرگز وی را با زلزله و صاعقه (برق زدگی) و از این نوع آفات و آسیب های دنیایی هلاک نسازد و چون از دنیا برود فرمان رفتن به بهشت یابد، آنگاه خداوند بزرگ فرماید: ای بنده من! بهشتم را بر تو مباح ساختم، هر کجا از آن که خواهی منزل گزین، بدون مانع و رادعی.
از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است: هرکس آن را تلاوت کند، گویی سوره بقره را قرائت کرده و پاداش او به اندازه کسی است که یک چهارم قرآن را تلاوت کرده باشد.